Polityka prywatności z dnia 22.06.2022.

Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: d69bed0d-6cb4-4706-bee7-959742ad1b2b.

Polityka prywatności Sklepu Ebordi www.ebordi.pl

(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

EBORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ

-NOWEMIASTOIWILDAWPOZNANIU,IXWYDZIAŁGOSPODARCZYKRAJOWEGOREJESTRUSĄDOWEGO,podnr KRS 0000975970, NIP 7773269274, nr REGON 36538472700000, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: bok@ebordi.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ichsprostowania(art.16RODO), usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczeniaprzetwarzania(art.18RODO),

przeniesieniadanychdoinnegoadministratora(art.20RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych,opartegonaart.6ust.1lit.fRODO(tj.narealizowanychprzeznasprawnieuzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżelidaneosobowesąprzetwarzanenapotrzebymarketingubezpośredniego,wzakresie,wjakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień

przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

obowiązek prawny, związany z rachunkowością, umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku

prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

  1. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje

umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy

roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

    • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

  1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

    • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

NaszSklep,jakwiększośćwitryninternetowych,korzystaztzw.plikówcookies(ciasteczek).Plikite: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

niepowodujązmianwustawieniachTwojegourządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: zapamiętywania Twojej sesji

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox Chrome Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie

okres ważności pliku cookie

funkcja pliku cookie

„_ga”

czas trwania sesji

zapamiętywanie sesji Użytkownika

KorzystajączodpowiednichopcjiTwojejprzeglądarki,wkażdejchwilimożesz: usunąć pliki cookies,

blokowaćwykorzystanieplikówcookieswprzyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku ze Sklepem

hostingodawca

nie ma miejsca

założenie konta w Sklepie

kancelaria prawna

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Sklepie

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

kancelaria prawna

nie ma miejsca

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

kancelaria prawna

nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Polityka prywatności w wersji PDF: polityka-prywatnosci-pl